ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

1. Ταυτότητα εμπόρου
Ο ασκών ατομική επιχείρηση: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΛΙΑΛΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, με το διακριτικό τίτλο «ΟΚΚΑ», που εδρεύει στη Καβάλα, επί της οδού Ομονοίας 130, Τ.Κ. 56403 με Α.Φ.Μ. 128191870 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119648230000 , ο οποίος εφεξής και χάριν συντομίας θα καλείται ως «η Επιχείρηση».

2. Πεδίο εφαρμογής
2.1. Οι παρόντες όροι χρήσης και πώλησης προϊόντων αφορούν όλες τις συμβάσεις που συνάπτονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας της Επιχείρησης www.okkashop.gr μέσω των σελίδων της Επιχείρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook και Instagram) μέσω της χρήσης του email [email protected].
2.2. Οι παρόντες όροι χρήσης και πώλησης προϊόντων ισχύουν και σε όλες τις περιπτώσεις που κατά την ελληνική νομοθεσία νοείται μια σύμβαση ως συναφθείσα εξ αποστάσεως.
2.3. Οι παρόντες όροι δύνανται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους καταναλωτές. Σε κάθε περίπτωση οι τροποποιημένοι όροι δεν θα ισχύουν αναδρομικά.
2.4. Η παρούσα ιστοσελίδα απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) όσο και σε Καταναλωτές, οι οποίοι εφεξής και χάριν συντομίας θα καλούνται ως οι «Πελάτες».

3. Όροι πώλησης
3.1. Παροχή υπηρεσιών:
3.1.1. Οι υπηρεσίες της Επιχείρησης συνίστανται στην πώληση προϊόντων διατροφής και παρόμοιων φυσικών, εκλεκτών προϊόντων.

3.2. Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης
3.2.1. Από την επιλογή του ηλεκτρονικού κουμπιού «Ολοκλήρωση παραγγελίας με υποχρέωση πληρωμής».

3.3. Τρόποι πληρωμής
3.3.1. Πιστωτικής/Χρεωστική κάρτα
3.3.1.1. Χρησιμοποιώντας πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες στον ιστότοπο της Επιχείρησης για την εκτέλεση αγορών, δηλώνετε ότι έχετε το δικαίωμα χρήσης τους.
3.3.2. Αντικαταβολή
3.3.3. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
3.3.3.1. Προπληρωμή του συνολικού τιμήματος της παραγγελίας σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί για το σκοπό αυτό από την Επιχείρηση.
3.3.4. Paypal

3.4. Αμοιβή
3.4.1. Οι τιμές, όπως απεικονίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. 13%.

3.5. Ακύρωση Παραγγελίας
3.5.1. Για να ακυρώσετε την παραγγελία σας, οφείλετε να απευθυνθείτε άμεσα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς στην Επιχείρηση, αναφέροντας τα ατομικά σας στοιχεία και τον αριθμό της παραγγελίας σας.
3.5.2. Αιτήματα ακυρώσεων δεν γίνονται δεκτά, στις περιπτώσεις η αποστολή των προϊόντων έχει ξεκινήσει.
3.5.2.1. Ως χρονικό σημείο εκκίνησης της αποστολής των προϊόντων, θεωρείται η παράδοση τους στην εταιρεία ταχυμεταφορών.

3.6. Τροποποίηση παραγγελίας
3.6.1. Για να τροποποιήσετε την παραγγελία σας, οφείλετε να απευθυνθείτε άμεσα στην Επιχείρηση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς, αναφέροντας τα ατομικά σας στοιχεία και τον αριθμό της παραγγελίας σας.
3.6.2. Εάν τα προϊόντα έχουν παραδοθεί προς αποστολή στην εταιρεία ταχυμεταφορών, η τροποποίηση της παραγγελίας είναι εφικτή μόνο κατόπιν συνεννόησης και ρητής συγκατάθεσης της Επιχείρησης.

3.7. Λανθασμένη αποστολή
3.7.1. Εάν αποσταλούν λανθασμένα προϊόντα σε σχέση με αυτά που παρήγγειλε ο Καταναλωτής, η Επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει τα έξοδα επιστροφής των λανθασμένων προϊόντων και να αποστείλει τα ορθά.
3.7.2. Εάν τα προϊόντα που έχει παραγγείλει ο Καταναλωτής δεν είναι πλέον διαθέσιμα προς πώληση, τότε τα χρήματα που έχουν καταβληθεί θα επιστρέφονται εντός επτά (7) ημερών, από την ενημέρωση για την παραλαβή των λανθασμένα απεσταλμένων προϊόντων.
3.7.3. Τεκμαίρεται ότι λανθασμένη αποστολή προϊόντων δεν έχει συντελεστεί εάν παρέλθουν δεκατέσσερις (14) ημέρες από την παραλαβή των προϊόντων ή εάν αποσφραγιστούν τα σφραγισμένα προϊόντα.

3.8. Εκπτώσεις/Δωρα/Προωθητικές ενέργειες
3.8.1. Η Επιχείρηση εκτελεί κατά καιρούς διάφορες προωθητικές ενέργειες, όπως εκπτώσεις, παροχή δώρων με αγορές κτλ. Αυτές οι προωθητικές ενέργειες μπορεί να εκτελούνται και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω ιστοσελίδων αναζήτησης.
3.8.2. Σε κάθε περίπτωση, μοναδική ορθή απεικόνιση των τιμών και των προϊόντων της Επιχείρησης, είναι αυτή που παρέχεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

3.9. Χρόνος παράδοσης προϊόντων
3.9.1. Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτατη διεκπεραίωση των παραγγελιών.
3.9.2. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις που οφείλονται στον μεταφορέα και ιδίως σε περιπτώσεις απρόβλεπτων συνθηκών και ανωτέρας βίας.
3.9.3. Σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση δεσμεύεται να παραδώσει τα προϊόντα στον Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

3.10. Τρόπος παράδοσης προϊόντων και ευθύνη μεταφορέα
3.10.1. Η παράδοση των προϊόντων πραγματοποιείται μέσω αποστολής με εταιρεία ταχυμεταφορών.
3.10.1.1. Ο Πελάτης δύναται να υποδείξει διαφορετικό τρόπο παράδοσης στην Επιχείρηση. Τυχόν έξοδα που θα προκύψουν από την επιλογή αυτή, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη.
3.10.2. Η Επιχείρηση αναλαμβάνει τον κίνδυνο της μεταφοράς μόνο έως την παράδοση των προϊόντων στον Πελάτη.
3.10.2.1. Σε περίπτωση που υποδειχθεί στην Επιχείρηση διαφορετικός τρόπος παράδοσης από αυτόν που η ίδια χρησιμοποιεί, ο κίνδυνος της μεταφοράς μεταβαίνει εξαρχής στον Πελάτη.
3.10.3. Σε κάθε περίπτωση η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για πιθανά ελαττώματα στο σύστημα απεικόνισης της πορείας μεταφοράς των προϊόντων που διατηρεί ο μεταφορέας.

3.11. Ακρίβεια διαθέσιμων εικόνων και χαρακτηριστικών
3.11.1. Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αναντιστοιχία μεταξύ της διαθέσιμης εικόνας των προϊόντων και των πραγματικών τεχνικών χαρακτηριστικών αυτών.
3.11.2. Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για την επέλευση των εκάστοτε επιθυμητών αποτελεσμάτων από τις περιγραφόμενες ιδιότητες κάθε βοτάνου.

4. Δικαίωμα Υπαναχώρησης
4.1. Ο Καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση.

4.2. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της ημέρας που ο Καταναλωτής ή οποιοσδήποτε τρίτος υποδειχθείς από αυτόν, απέκτησε τη φυσική κατοχή του αγαθού.

4.3. Προκειμένου να ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο Καταναλωτής οφείλει να ενημερώσει την Επιχείρηση για την απόφαση του να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση με μία ξεκάθαρη δήλωση μέσω φαξ ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
4.3.1. Ο Καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης ή να επισκεφτεί την ιστοσελίδα της Επιχείρησης www.okkashop.gr και να υποβάλλει ηλεκτρονικά το υπόδειγμα ή οποιαδήποτε άλλη ξεκάθαρη δήλωση.

4.4. Εάν ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, η Επιχείρηση θα διαβιβάσει στον Καταναλωτή χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησης.

4.5. Συνέπειες Υπαναχώρησης
4.5.1. Εάν ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, η Επιχείρηση, θα επιστρέψει στον Καταναλωτή όλα τα χρήματα που έλαβε από αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται σε επιλογή του Καταναλωτή να χρησιμοποιηθεί διαφορετικός τρόπος μεταφοράς από αυτόν που χρησιμοποιεί η Επιχείρηση) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρας πληροφόρησης για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.
4.5.2. Η ανωτέρω επιστροφή χρημάτων θα εκτελεστεί χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε από τον Καταναλωτή για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, και σε κάθε περίπτωση ο Καταναλωτής δεν θα χρεωθεί με έξοδα για την επιστροφή χρημάτων.
4.5.3. Η επιστροφή των χρημάτων δύναται να καθυστερήσει έως την επιστροφή των προϊόντων ή έως ότου παρασχεθούν επαρκείς αποδείξεις στην Επιχείρηση ότι τα προϊόντα έχουν παραδοθεί προς επιστροφή, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

4.6. Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης
4.6.1. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν καταλαμβάνει επαγγελματίες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).
4.6.2. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν δύναται να ασκηθεί από τους Καταναλωτές, όταν τα σφραγισμένα προϊόντα δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους υγιεινής ή προστασίας της υγείας, ήτοι όταν έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

5. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
5.1. Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης.

5.2. Απαγορεύεται, ολικά ή μερικά, η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή και αναμετάδοση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, η αποθήκευση σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή και τροποποίηση της μορφής, του περιεχομένου και της εμφάνισής της, χωρίς την έγγραφη άδεια της Επιχείρησης.

5.3. Η εμφάνιση του υλικού στο διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης ή εκμετάλλευσής του.

6. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων
6.1. Εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και σχέδια τρίτων που ανήκουν σε τρίτους παραμένουν ιδιοκτησία τους και δεν επιτρέπεται η χρήση τους δίχως την άδεια των ιδιοκτητών τους.

7. Πολιτική προστασίας δεδομένων
7.1. Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
7.1.1. Όπως αυτή αποτυπώνεται στην ιστοσελίδα (Υπερσύνδεσμος για την πολιτική προστασίας δεδομένων)
7.1.2. Συμπληρώνοντας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην παρούσα ιστοσελίδα, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση αυτού του φυσικού προσώπου για την παροχή τους προς την Επιχείρηση.

8. Η Επιχείρηση υποστηρίζει την εναλλακτική επίλυση διαφορών μέσω της εξωδικαστικής πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8.1. https://ec.europa.eu/

9. Κώδικας Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο
9.1. http://www.et.gr

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία
10.1. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή και εκτέλεση των όρων του παρόντος αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Καβάλας και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.